Network Menu

SWEA i korthet

…eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är:

SWEA (Swedish Women´s Educational Association, Inc.) är ett globalt nätverk med ungefär 7000 svenska kvinnor med medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter.  Vi är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att sprida svensk kultur och tradition. SWEA ger stipendier och donationer på cirka 2 miljoner kronor per år.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som utgör ett nätverk och skyddsnät för svenska kvinnor utomlands och ett starkt stöd för den svenska industrin utomlands.

SWEA är global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelsefull resurs för det svenska näringslivet utomlands.

SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till främmande länder.

SWEA representeras på många platser i världen och spelar därför en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier.

SWEA grundades i Los Angeles, 1979, av Agneta Nilsson. Hon har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA-insatser samt erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets Svenskamerikan 2006.