Network Menu

OEMA – vår region

SWEA Västerås tillhör region OEMA (Östra Europa, Mellanöstern och Afrika), som består av drygt 1600 medlemmar, fördelade på 12 avdelningar.

De övriga avdelningarna är:
AthensBaselBudapestGenèveIstanbulMellanösternMoskvaMünchenStockholmWienZürich

Styrelsen för region OEMA består av en regionodförande (RO) och alla avdelningsordförende (AOs) för regionen. Regionordförande heter sedan 2018 Anette Rydén vars uppgift är att leda styrelsearbetet för SWEA-regionen som representerar östra Europa, Mellanöstern & Afrika. Tillsammans för gruppen OEMAs talan i SWEA International.

Regionstyrelsen ansvarar bl. a för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs. En annan viktig uppgift är att utbyta idéer och tips som främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt. Vi stödjer och hjälper varandra i vårt arbete.

Läs gärna mer om regionen på OEMAs hemsida.