Network Menu

Medlemsavgift

Årsavgiften är SEK 400:-

Blir du medlem efter den 1 september betalar du halv avgift och är man yngre än 25 år betalar man mindre i medlemsavgift till SWEA International. För mer information om själva inbetalningen av medlemsavgiften är du välkommen att kontakta vår medlemsansvarig Kristina Österling via kristina(Replace this parenthesis with the @ sign)osterling.eu

Om du redan är medlem i SWEA och flyttar till en stad där det finns en lokal SWEA-avdelning kan du flytta ditt medlemskap utan någon extra kostnad.