Network Menu

Medlemsavgift

Årsavgiften är SEK 400:-

Blir du medlem efter den 1 september betalar du halv avgift och är du yngre än 25 år betalar man mindre i medlemsavgift till SWEA International.

Medlemsavgiften betalas in till postgironr 646 20 42-0.  Glöm inte skriva ditt namn vid inbetalningen!

Önskar du mer information om själva inbetalningen av medlemsavgiften är du välkommen att kontakta vår medlemsansvarig Kristina Österling via kristina(Replace this parenthesis with the @ sign)osterling.eu

Om du redan är medlem i SWEA och byter bostadsort, kan du även flytta ditt medlemskap till en annan SWEA-avdelning utan någon extra kostnad.