Network Menu

Välkommen till SWEA Västerås

Varmt välkomna till SWEA Västerås hemsida. Här kan du hitta information om vår förening för hemvändande svenska och svensktalande kvinnor.

Louise Pedretti
Ordförande, SWEA Västerås

Läs om oss som Avdelning i fokus, September 2016:
SWEA Västerås — en liten avdelning med personlig prägel

Sverigemiddagen 2018