Network Menu

Årsmöte 2016

Årsmötet var i år flyttat till restaurang Agrill, vilket var en positiv upplevelse med god mat och trevligt bemötande. 26 glada Sweor deltog i mötet varav två nya medlemmar, vilket var glädjande.

Några förändringar i styrelsen blev det. Ordföranden Elisabeth Halling avtackdes och ersattes med Monika Eiborn som ordförande. Margareta Pauli Reep valdes till vice ordförande. I programgruppen avtackades Maije Reinholds och Eva Blom tog hennes plats.

I sedvanlig ordning ordnades ett lotteri med vinster skänkta av medlemmarna.
Mätta, nöjda och glada skiljdes vi åt med en förhoppning om ett bra SWEA-år 2016

20160215_193822

20160215_192315

På bilderna: fr. vä. Margareta Andersson, Ann-Mari Borsos, Eva Blom, Lena Nilsson, Kristina Waher, Monika Eiborn, Inger Kling. Margareta Pauli Reep saknas.
Elisabeth Halling och Maije Reinhold avtackas.