Network Menu

Gunlög Galmén besöker SWEA Västerås

SWEA får besök av Gunlög Galmén

Gunlog Galmén besöker SWEA 27 mars 2014 (3)

SWEA Västerås fick en oförglömlig kväll då Gunlög Galmén berättade om sitt arbete, som följeslagare i Jerusalem med fokus på den östra delen. Gunlög, som var utsänd av Kyrkornas världsråd under tre månader hösten 2013, arbetade i team om fyra personer, som följeslagare. Följeslagarprogrammet vill genom sin närvaro hos människor, som på olika sätt drabbas av den israeliska ockupationens följder, visa på brott mot det internationella samfundets regler och överenskommelser. Vi fick se och höra om många tragiska öden, familjer som tvingas leva skilda från varandra, hus som rivs ner, vattenproblem, brist på skolor, alla gränskontroller, långa köer osv. och vi kan bara hoppas att det inom rimlig tid blir fred i detta område. Efter föredraget, som var mycket informativt fick vi en intressant frågestund med Gunlög. God mat och trevlig samvaro i sann SWEA-anda avslutade sedan kvällen.

 

Gunlog Galmén besöker SWEA 27 mars 2014 (7)  Gunlog Galmén besöker SWEA 27 mars 2014 (11)

Gunlog Galmén besöker SWEA 27 mars 2014 (4)  Gunlog Galmén besöker SWEA 27 mars 2014 (12)

 

Gunlog Galmén besöker SWEA 27 mars 2014 (9)