Network Menu

ÖEMA – vår region

SWEA Västerås tillhör region ÖEMA (Östra Europa, Mellanöstern och Afrika), som består av drygt 1600 medlemmar, fördelade på 13 avdelningar.

De övriga avdelningarna är: Athen, Budapest, Dubai, Genève, Istanbul, Moskva, München, Stockholm, Vilnius, Warsawa, Wien och Zürich.

Styrelsen för region ÖEMA består av en regionodförande (RO) och alla avdelningsordförende (AOs) för regionen. Regionordförande heter Ingrid Westin.

Avdelningarna verkar under mycket olika förutsättningar. Både den minsta och den största avdelningen inom SWEA finns i regionen. SWEA Stockholm är den största avdelningen, 419 per den 30 september 2009, medan SWEA Vilnius är minst. De hade endast 13 medlemmar.