Network Menu

Medlemsansökan i SWEA

Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Västerås?

För att kunna antas som medlem i SWEA skall du vara:

  • Svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • Kvinna över 18 år
  • Villig att verka för SWEAs syfte
  • På orten bosatt – dvs ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område eller lokalföreningen som sin närmaste geografiskt belägna
  • För att bli medlem krävs dessutom att du bott utomlands oavbrutet i 12 månader

OBS! din ansökan skall behandlas av SWEA Västerås styrelse innan du blir medlem.

Har du några frågor, vänd dig till medlemsansvarig; Kristina Waher.
Mobil: 0706944629
E-post: svkrwaher(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

 

Ansökan om medlemskap i SWEA Västerås

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering